ПЛАТІЖНА СИСТЕМА

Унесення платіжної системи до Реєстру платіжних систем та систем розрахунків підтверджується Відомостями з реєстру платіжних систем, що розміщені на офіційному Інтернет-представництві Національного банку України за адресою: https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems/8ca5f1d333d74135afbe62c670c665b4

Вищім органом управління є Загальні збори учасників ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС». Виконавчим органом – Директор Рубанов Дмитро Миколайович. Контролюючим органом – Ревізійна комісія.

Відповідно до Правил ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», узгоджених з Національним банком України учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» можуть бути: банки та небанківські фінансові установи, що мають ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг або ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків, які уклали договори з ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС». ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» має право встановлювати різні для кожного із Учасників Внутрішньодержавної платіжної системи вимоги щодо мінімальної величини основних економічних показників їх діяльності в залежності від функцій, які вони будуть виконувати у Внутрішньодержавній платіжній системі, що визначає можливі ризики, пов’язані із ймовірністю неможливості виконання ними своїх зобов’язань. Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» мають відповідати нормативам Національного банку України, здійснювати прибуткову діяльність, забезпечити технічну можливість участі у Платіжній системі та технічну можливість виконати вимоги захисту інформації. Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» протягом усього часу участі у платіжній системі зобов’язані дотримуватись правил платіжної системи та нормативних документів Національного банку України.

Учасниками ВПС «Платисервіс» є:
ТОВ «ФК «Тандем-Фінанс» ліцензія НБУ від 05.07.2017 № 36/1
ТОВ «КЕПІТАЛ БІЗНЕС ГРУП» ліцензія НБУ від 06.06.2017 № 49/1
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№1» ліцензія НБУ від 16.12.2014 № 23
ТОВ «ФК «ГЕРЦ» ліцензія НБУ від 21.12.2015 № 32
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ХАНТЕР"
АТ «Альпарі Банк»
ТОВ "ФК "АП.МІ ФІНАНС"

Розрахунковим банком ВПС «Платисервіс» є:
ПуАТ «КБ «Аккордбанк»

Усі Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» можуть припинити участь у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» за власним бажанням або з причин, наведених нижче. Підставою для ініціювання припинення участі в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» за власним бажанням є заява Учасника ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» до ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» про припинення участі в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» (у письмовій формі). Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» повинні звертатися до ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» із заявою (листом) про припинення участі в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» у строки, передбачені відповідним договором з ними.

З ініціативи ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС», ініціювання припинення участі в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» її Учасника, може бути здійснено з таких причин:

 • невиконання зобов'язань, пов'язаних із розрахунками з іншими Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • порушення умов договору з ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» та вимог Правил ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • порушення або невиконання вимог до політики та заходів інформаційної та фінансової безпеки, що встановлені Правилами ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» та договірними відносинами між ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» та Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • встановлення факту надання ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» недостовірної фінансової інформації та/або інших даних, які потрібні для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів, забезпечення функціонування ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • з інших підстав, які вказують на те, що Учасник ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС» порушує вимоги щодо участі у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» або більше їм не відповідає і унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» його функції.

У ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» надаються послуги з переказу коштів у національній валюті – гривні. Усі послуги, що надаються у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» є платними.

У ВПС надаються такі види послуг з переказу готівкових коштів:

 • переказ готівкових коштів від фізичної особи на адресу юридичної особи або фізичної особи - підприємця, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (відкритий у будь-якому банку);
 • переказ готівкових коштів від фізичної особи на адресу фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (відкритий у будь-якому банку);
 • переказ готівкових коштів від фізичної особи на адресу фізичної особи, з видачею суми переказу готівкою;
 • переказ коштів з рахунку платника із застосуванням ЕПЗ з зарахуванням суми переказу на рахунок Отримувача (фізичної особи, фізичної особи-підприємця, юридичної особи), відкритий у банку-учаснику або будь-якому комерційному банку.

Вартість послуг з переказу коштів, що надаються у платіжній системі залежить від умов договорів учасника платіжної системи з отримувачем коштів, суми платежу, вартості послуг учасника платіжної системи та вартості послуг банку. Вартість послуг з переказу коштів, що надаються у платіжні системі, за домовленістю з отримувачем коштів може стягуватись виключно з отримувача або навпаки, виключно з платника.

Учасники платіжної системи зобов’язані погодити вартість послуг за кожним окремим переказом з платником, шляхом виведення інформації про вартість послуг на екран монітору платіжного пристрою до моменту внесення коштів або оголошення вартості послуг відповідальним працівником АРМу.

ТОВ «ПЛАТИСЕРВІС», як платіжна організація ВПС «Платисервіс»:

 • визначає структуру побудови ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», технологію та порядок використання програмно-технічних засобів, телекомунікаційних каналів зв’язку тощо;
 • визначає вимоги до побудови, організації і роботи системи захисту інформації в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», компонентів та складових ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», АС Учасників, операторів послуг платіжної інфраструктури, забезпечує генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації, здійснює поточний та періодичний нагляд та контроль за організацією, станом та роботою систем захисту інформації;
 • визначає, розроблює, вносить зміни та актуалізує Правила ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», здійснює нагляд за їх виконанням Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • визначає принципи побудови програмно-технічного комплексу ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», технічні вимоги до його компонентів, їх розроблення, випробування та впровадження;
 • визначає типи тарифів та комісійних винагород в системі в цілому, порядок їх розрахунку та розподілу;
 • з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і обліку операцій, що здійснюються з використанням АРМів пунктів надання фінансових послуг, терміналів самообслуговування або за допомогою інтернет-порталу, а також порядок здійснення переказу коштів Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» ;
 • визначає правила організації безпеки в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», забезпечує їх виконання на рівні Платіжної організації і забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • формує фонди для забезпечення діяльності та подальшого розвитку ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • надає Учасникам ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» вільний доступ до потрібної їм інформації, що не є конфіденційною, щодо діяльності ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • здійснює адміністративне керування ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • визначає порядок та засоби врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань, а також бере участь та забезпечує розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією, сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань;
 • визначає маркетингову політику щодо розвитку ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» і забезпечує її проведення;
 • приймає рішення щодо можливості участі в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» юридичних осіб і забезпечує укладання відповідних договорів з Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • представляє ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» у зовнішніх відносинах;
 • визначає перелік основних тарифів за виконання важливих процедур і надання послуг, що надаються Платіжною організацією та/або встановлює/узгоджує розміри комісійних винагород Учасників, оператора послуг платіжної інфраструктури, що носять системний характер та можуть впливати на основні засади роботи системи в цілому;
 • визначає ризики та методи управління ризиками в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» в цілому та в основних складових ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • визначає види обмежень, а також встановлює системні обмеження щодо здійснення фінансових операцій у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» відповідно до факторів ризику, шахрайських операцій та операцій, що здійснюються в сфері відмивання коштів, забезпечує їх виконання і здійснює контроль Учасників за їх виконанням;
 • приймає рішення щодо припинення, обмеження дії або зупинення діяльності в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» її Учасника.

Платіжна організація має право:

 • виконувати функції Учасника ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» після отримання статусу фінансової установи та отримання ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;
 • припинити дію наданого Платіжною організацією «ПЛАТИСЕРВІС» права (дозволу, тощо) щодо виконання Учасником ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» відповідних функцій у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» у разі порушення ним встановлених Платіжною організацією вимог, умов договору, дозволу, Правил «ПЛАТИСЕРВІС» тощо;
 • здійснювати контроль за виконанням Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» Правил «ПЛАТИСЕРВІС» та договірних зобов'язань перед Платіжною організацією та іншими Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» .
 • контроль здійснюється шляхом направлення Учаснику запиту (опитувальника), у якому викладається вимога письмово пояснити ситуацію та/або письмово надати відповіді на поставлені ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» питання. Запит може містити вимогу надати копії документів. Учасник, який отримав такий запит, зобов’язаний надати ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» відповідь протягом 10 –ти (десяти) робочих днів, з дня отримання. Запит може бути направлено як поштою так і електронною поштою.
 • будь-який Учасник ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», клієнти, які вважають, що їх права порушені іншим Учасником, внаслідок невиконання вимог Правил «ПЛАТИСЕРВІС», можуть звертатися зі скаргою до Платіжної організації. Платіжна організація має право запитувати в будь-яких Учасників, будь-яку інформацію/документи, яка потрібна для розгляду спірних питань, що виникають між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» та між Учасниками і клієнтами. Учасник, який отримав вимогу Платіжної організації щодо надання інформації зобов’язаний надати таку інформацію та/або завірені копії документів Платіжній організації у 5 (п’яти) денний термін.
 • якщо Платіжною організацією самостійно або при розгляді скарг на дії (бездіяльність) Учасників будуть встановлені факти порушення ними Правил «ПЛАТИСЕРВІС» або умов Договору про участь у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», Платіжна організація може застосовувати до порушників штрафні та оперативно-господарські санкції, передбачені Договором про участь у Внутрішньодержавній платіжній системі або Правилами ВПС «ПЛАТИСЕРВІС».
 • встановлювати/погоджувати з Учасником ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» види та розміри комісійних винагород на послуги з переказу коштів, що надаються за допомогою ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • встановлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • розробляти та вносити зміни до Правил ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • здійснювати поточне загальне та операційне керування та моніторинг роботи ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» та її складових;
 • обмежити або припинити діяльність у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» її Учасника у випадках, обумовлених Правилами «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • встановлювати види та розміри тарифів на послуги Платіжної організації.

Функції, обов’язки та права Учасника ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»: Основною функцією Учасника ВПС є надання Платникам та Отримувачам послуг з переказу коштів.

Учасник ВПС виконує такі функції:

 • забезпечує надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів програмно-технічних комплексів;
 • своєчасно проводить розрахунки з Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» згідно із Правилами «ПЛАТИСЕРВІС», публічним договором, договором з Платіжною організацією та договорами на прийом платежів та переказ коштів;
 • здійснює якісне обслуговування Платників та Отримувачів, згідно з умовами публічного договору та договору на прийом платежів та переказ коштів;
 • забезпечує розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів, Правил та у порядку, визначеному Платіжною організацією;
 • здійснює інформаційне обслуговування Платників та Отримувачів, надає їм консультаційну допомогу на умовах, визначених публічним договором або договором на прийом платежів.

Учасник ВПС зобов’язаний:

 • забезпечувати облік здійснених за допомогою ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» фінансових операцій у відповідності із чинним законодавством та затвердженою Платіжною організацією обліковою політикою;
 • забезпечувати конфіденційність інформації Платників, Отримувачів та інших Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», відповідно до укладених договорів та чинного законодавства України;
 • розміщувати в доступних для огляду клієнтів місцях та за допомогою інтерфейсу ТС інформацію про найменування та місцезнаходження Платіжної організації/Учасника ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», найменування ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», номер телефону довідкової служби, електронну адресу, порядок (умови) здійснення переказу коштів, комісійні винагороди за послуги з переказу коштів, повідомлення, що валютою переказу коштів в ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» є гривня, режим роботи платіжного пристрою;
 • видати після здійснення операції квитанцію або чек тощо;
 • забезпечити створення архівів електронних документів та контроль за їх цілісністю, захист цих документів під час їх зберігання;
 • забезпечити можливість здійснення через власну мережу терміналів самообслуговування операції переказу коштів у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» на користь будь-кого з Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, з якими іншими Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» укладено договір на прийом платежів та переказ коштів;
 • дотримуватись прийнятих Платіжною організацією правил технічної та інформаційної безпеки у процесі здійснення переказу коштів, визначених Правилами «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • використовувати програмно-технічні компоненти процесингу, програмно-технічні засоби терміналів самообслуговування, інше обладнання, що допущене Платіжною організацією до роботи у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • з метою формування єдиної бази Отримувачів та можливості приймання платежів на їх користь всіма Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», засобами електронного документообігу за формою, визначеною Платіжною організацією, інформувати Платіжну організацію та ПЦС про укладення договорів на прийом платежів із Отримувачами - юридичними особами або фізичними особами – підприємцями та про будь-які зміни в укладених договорах (у тому числі призупинення їх дії, припинення та розірвання, зміну істотних умов, що впливають на порядок та технологію здійснення переказу коштів та ін.);
 • відкрити поточний (для Учасника ВПС - небанківської фінансової установи) або кореспондентський (для Учасника ВПС - банка) рахунок для здійснення клірингових операцій між Учасниками ВПС у Розрахунковому банку ВПС та забезпечити здійснення розрахунків з іншими Учасниками ВПС виключно через Розрахунковий банк;
 • у випадку виконання операцій переказу коштів із використанням ПЦУ ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», забезпечити можливість обміну даними, що необхідні для переказу коштів через ПНФП та/або термінали самообслуговування на користь Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб – - підприємців інших Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», з якими відповідним Учасником ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» укладено договір про прийом платежів;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість послуг Платіжної організації, оператора послуг платіжної інфраструктури, Розрахункового банку у відповідності з укладеними договорами;
 • сплачувати Платіжній організації, якщо це передбачено відповідним договором, частину вартості страхового тарифу за договорами страхування майнових та комерційних ризиків, що укладаються Платіжною організацією із страховими компаніями з метою покриття майнових та комерційних ризиків Платіжної організації, Учасників ВПС;
 • повідомляти Платіжну організацію про відкриття поточних/кореспондентських рахунків в Розрахунковому банку, призначених для здійснення розрахунків між Учасниками ВПС та для здійснення операцій з переказу коштів Отримувачам не пізніше 5 робочих днів до початку роботи Учасника ВПС;
 • виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до вимог Закону України про легалізацію.

Учасник ВПС має право:

 • визначати та встановлювати, в межах своїх повноважень, тарифи, комісійні винагороди та обмеження щодо послуг, що надаються у межах ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • надавати пропозиції та зауваження щодо поліпшення Правил «ПЛАТИСЕРВІС», роботи ВПС та її складових;
 • приймати участь в розробленні та удосконаленні Правил ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • вимагати від Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» надання можливості здійснення переказу коштів через їх мережу терміналів самообслуговування, на користь Отримувачів - юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, з якими цим Учасником ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» укладено договір на прийом платежів.
 • Отримувати інформаційну підтримку від Платіжної організації.

Функції Розрахункового банку ВПС

 • здійснює відкриття поточних рахунків Платіжній організації ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», Учасникам ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» - небанківським фінансовим установам та кореспондентські рахунки Учасникам ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» - банкам;
 • здійснює клірингові розрахунки між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» за схемою, відповідно до якої ПЦС розраховує за поточну добу та/або визначений розрахунковий період нетто-позиції для кожного Учасника, формує та надсилає Розрахунковому банку нетто-файл для виконання розрахунків між Учасниками ВПС;
 • за результатами проведених розрахунків надає Платіжній організації та Учасникам ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» в формі електронних документів файли-звіти про виконані фінансові операції;
 • відповідно до умов договорів, укладених з Платіжною організацією або Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», може виступати гарантом завершення розрахунків між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» шляхом кредитування Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС»;
 • визначає перелік своїх послуг, що надаються Платіжній організації та Учасникам ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» для забезпечення їх діяльності у ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», а також встановлює (у межах своїх повноважень) вартість таких послуг;
 • забезпечує конфіденційність інформації про розрахунки відповідно до укладених договорів;
 • бере участь та забезпечує розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією.

У разі виникнення суперечностей між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов'язань відповідно до умов укладених договорів, з метою отримання необхідної інформації, сторони мають право звертатися до інших Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», з якими вони мають договірні відносини, або до Платіжної організації в разі відсутності таких договірних відносин.

Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов'язані оперативно розглянути цей запит і за наявності такої інформації задовольнити його. Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію в Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», а також повинна надати її Учаснику ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» за його запитом.

Для розгляду спорів, що виникають під час вирішення суперечностей між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС», Платіжна організація має постійно діючу комісію з вирішення спорів (далі - Комісія).

Комісія зобов'язана оперативно розглянути звернення заявника і прийняти рішення. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням до її роботи представників від Учасників системи та отримувати будь-яку необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від Учасників ВПС «ПЛАТИСЕРВІС». Якщо сторони (сторона) не згодні з рішеннями, прийнятими комісією, то вони можуть звернутися до суду для вирішення спору (право сторін на звернення до суду не залежить від жодних процедур, передбачених Правилами).

У разі недотримання вимог з переказу коштів, Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» несуть відповідальність за шкоду, що заподіяна Платникам.

Виникнення спору між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» ні за яких обставин не повинно впливати на виконання операцій переказу коштів

Спори, що виникають між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» та клієнтами, вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення домовленості шляхом здійснення переговорів, спір вирішується в судовому порядку, за правилами підсудності.

Спори, що виникають між Учасниками ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» та клієнтами, в частині термінів розгляду спірних питань та фіксування звернень громадян, вирішуються у встановленому законодавством порядку або шляхом звернення до суду, за правилами підсудності.

Учасники ВПС «ПЛАТИСЕРВІС» здійснюють переказ коштів за Правилами платіжної системи. Переказ коштів здійснюється в національній валюті на всій території України, (за виключенням тимчасово окупованих територій, що тимчасово не контролюються українською владою).

З метою належного надання фінансових послуг із переказу коштів учасники платіжної системи мають забезпечувати:

 • під час приймання коштів від Платників, визначати справжність та платіжність банкнот та/або монет за допомогою спеціального обладнання;
 • обов’язково приймати готівку, електронні платіжні засоби, документи на переказ за ініціативою Платника;
 • документально оформлювати рух коштів;
 • під час ведення бухгалтерському обліку, своєчасно відображати операції з переказу коштів;
 • здійснювати належний внутрішній контроль та моніторинг за операціями з переказу коштів;
 • забезпечувати інкасацію готівки самостійно або за допомогою банківських установ;
 • створювати безпечні умови для роботи з готівкою та її зберігання;
 • забезпечувати надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів автоматизованого програмного комплексу;
 • здійснювати якісне обслуговування Платників відповідно до правил платіжної системи;
 • здійснювати інформаційне обслуговування Платників і Отримувачів, а також надавати їм консультаційну допомогу на умовах, правилами платіжної системи та відповідними договорами з Платниками та Отримувачами;
 • забезпечувати розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з законодавством України, умовами укладених договорів, Правилами Фінансової компанії та порядком, визначеним Платіжною організацією;

Надаючи фінансові послуги з переказу коштів, учасники платіжної системи зобов’язується:

 • забезпечити конфіденційність інформації про Платників та Отримувачів, а також інших Учасників платіжної системи, відповідно до укладених договорів та законодавства України;
 • забезпечити облік здійснених фінансових операцій у відповідності із законодавством України та затвердженою Платіжною організацією платіжної системи, обліковою політикою;
 • Розміщувати в пунктах надання фінансових послуг в доступних для огляду Клієнтами місцях (а також за допомогою інтерфейсу терміналів самообслуговування, мобільного платіжного інструменту тощо) наступну інформацію:
  • щодо найменування платіжної системи;
  • щодо найменування та місцезнаходження Платіжної організації та Фінансової компанії- учасника платіжної системи;
  • номери телефону довідкової служби, електронної адреси;
  • режим роботи терміналу самообслуговування, мобільного платіжного інструменту;
  • порядок (умови) здійснення переказу коштів;
  • строки зарахування коштів Отримувачам;
  • розмір комісійної винагороди за послуги з переказу коштів;
  • повідомлення, що валютою переказу є національна валюта України - гривня;
  • іншу інформацію.
 • надавати Клієнту на його вимогу інформацію про пункти надання фінансових послуг, у яких здійснюється виплата переказу коштів;

Розміри комісійної винагороди та порядок її обчислення визначаються у відповідних договорах, які укладаються між учасником платіжної системи та Отримувачами та погоджуються Платіжною організацією платіжної системи. У випадку відсутності договору з Отримувачем, розмір комісійної винагороди встановлюється учасником платіжної системи самостійно та погоджується із Платіжною організацією платіжної системи.

Нарахування комісійної винагороди здійснюється за оброблення фінансових трансакцій.

Комісійна винагорода може утримуватись з Платника та/або Отримувача виключно в гривні.

Учасники платіжних систем виплачують Платіжній організації платіжної системи за послуги, які надаються ними виключно у національній валюті - гривні.

Виберіть область

Номер термінала Адреса
В платіжній системі здійснюється переказ коштів виключно у національній валюті України – гривні.